Menu
×

S.C Nex Auto S.R.L
CUI: RO35332380 J33/1121/2015
Str. Aviatorului, Nr. 4 Radaseni, Suceava

ACORD DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice S.C Nex Auto S.R.L are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.
În cadrul procedurii de emitere a facturilor pentru clienții noști care achiziționează produse și servicii, pentru anumiți angajați sau reprezentanți ai clienților noștri, vom procesa următoarele date cu caracter personal referitoare la dvs.: nume, prenume, adresa , date permis, serie buletin, numar de telefon, adresa de email, cod numeric personal (CNP).
Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal desemnat de operator este D-nul Chiriac Florin , tel. 0746398574
Scopul colectării datelor este: completarea contractului de inchiriere, emiterea facturii si declararea acestora catre autoritatile statului.
Perioada de retinere a datelor cu caracter personal este de 50 (cincizeci) de ani conform legislatiei in vigoare referitoare la durata de pastrare a documentelor financiar-contabile
Sunteţi/nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare completarea contractului de inchiriere, emiterea facturii si declararea acestora catre autoritatile statului.
Refuzul furnizării datelor cu caracter personal poate avea drept consecință imposibilitatea beneficierii de produsele si serviciile menționate mai sus.
Măsuri de securitate a datelor
S.C Nex Auto S.R.L va aplica în utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal măsurile tehnice și organizatorice necesare în vederea asigurării securității acestora, protejării împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.
Drepturile de care beneficiați
În legătură cu această prelucrare de date, aveți dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării în limitele și condițiile prevăzute de lege, precum și dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, dacă alegeți să oferiți consimțământul dumneavoastră cu privire la anumite prelucrări, aveți dreptul să-l retrageți în orice moment.
În plus, aveți dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau la instanțele de judecată, în cazul în care considerati că S.C Nex Auto S.R.L v-a încălcat vreun drept în baza prevederilor legale.
Operatorul mentionat prelucreaza datele doar pentru scopurile declarate. In cazul in care operatorul doreste sa prelucreze datele cu caracter personal ale persoanei vizate si intr-un alt scop decat cele mentionate, acesta este obligat sa furnizeze persoanei vizate toate informatiile relevante privitoare la scopul/scopurile secundare.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: autoritatile statului.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de mail: nex.auto@yahoo.com. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Am luat la cunostinta informatiile referitoare la prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal si declar ca sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale in conditiile mentionate.